gympldka.cz

Kritéria hodnocení MZ

Hodnocení maturitních zkoušek ve státní části je určeno kritérii Cermat, je vyjádřeno bodovým skóre, které je následně převedeno na známky 1 – 5 běžné klasifikační stupnice. S hodnocením v jednotlivých předmětech jsou žáci seznámeni svými vyučujícími.

Hodnocení jednotlivé maturitní zkoušky v profilové části odpovídá běžné klasifikační stupnici se známkami 1 – 5, kdy stupeň 1 představuje výborné znalosti a stupeň 5 reprezentuje nedostatečné znalosti. Podrobnější charakteristika je uvedena ve Školním řádu Gymnázia, Dobruška, Pulická 779, který je ke stažení na webových stránkách školy, záložka Dokumenty ke stažení.


Na naše webové stránky: Maturitní zkoušky:  bylo v zákonném termínu vloženo aktuální znění maturitních otázek pro společnou i profilovou část maturitních zkoušek v jarním i podzimním termínu 2020 a je zde zároveň také uveden aktualizovaný seznam četby.

 

Příprava  na státní matematiku - pro studenty zcela zdarma: www.matikamailem.cz

 

Aktuální informace najdete na: https://maturita.cermat.cz/