gympldka.cz

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací
společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018

V Praze dne 19. ledna 2018

č. j.: MSMT-1725/2018-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů

a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 od 3. září 2018 (od 12:00 hodin) do 7. září 2018.

 

Termín opravných ústních zkoušek na naší škole: 12. 9. 2018 od 8.00 hodin

 

Kritéria hodnocení MZ

Hodnocení maturitních zkoušek ve státní části je určeno kritérii Cermat, je vyjádřeno bodovým skóre, které je následně převedeno na známky 1 – 5 běžné klasifikační stupnice. S hodnocením v jednotlivých předmětech jsou žáci seznámeni svými vyučujícími.

Hodnocení jednotlivé maturitní zkoušky v profilové části odpovídá běžné klasifikační stupnici se známkami 1 – 5, kdy stupeň 1 představuje výborné znalosti a stupeň 5 reprezentuje nedostatečné znalosti. Podrobnější charakteristika je uvedena ve Školním řádu Gymnázia, Dobruška, Pulická 779, který je ke stažení na webových stránkách školy, záložka Dokumenty ke stažení.


Na naše stránky: Maturitní zkoušky:  bylo 15. 9. 2017 vloženo aktuální znění maturitních otázek pro společnou i profilovou část maturitních zkoušek v jarním i podzimním  termínu 2018 a zároveň také aktualizovaný seznam četby.

Příprava  na státní matematiku - pro studenty zcela zdarma: www.matikamailem.cz