gympldka.cz

 

Školská rada Gymnázia, Dobruška, Pulická 779

 

Seznam členů

                                                                                                                       

Bc. Jan Kalenský - zástupce zřizovatele školy

Ing. Dana Kučerová - zástupkyně rodičů a zletilých žáků

Mgr. Renata Slezáková - zástupkyně pedagogů

Ing. et Mgr. Petr Tojnar - zástupce zřizovatele školy, předseda ŠR

Mgr. Drahomíra Tomaščinová - zástupkyně pedagogů, jednatelka ŠR

Bc. Petra Uhlíková, DiS. - zástupkyně rodičů a zletilých žáků