Suplování:   Úterý 10.3.2020 (týden D)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.G

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Změny v rozvrzích učitelů:

Bláhová Dagmar

2.hod

přesun <<

6.G

(d)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

6.G

 

na 2.hod

Búdová Jana

1.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Cejnar Petr

1.hod

odpadá

Ch

3.G

 

kurz

 

3.hod

supl. (Gr PedD)

Ma

5.G

(c)

 

Dolek Miroslav

2.hod

odpadá

Ov

3.G

 

kurz

 

5.hod

přesun <<

Čj

3.A

(b)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Čj

3.A

 

na 5.hod

 

9.hod

přesun >>

Čj

7.G

 

na 9.3. 4.hod

Dyntar Jan

1.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Fléglová Pavlína

6.hod

přesun <<

Fy

4.A

(y)

z 12.3. 9.hod

Grimová Alena

1.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Hubáčková Lenka

5.hod

supl. (Bd PedD)

Aj2

2.G

(s)

 

Hylský Josef

6.hod

přesun <<

Fy

3.A

(c)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

Fy

3.A

 

na 6.hod

Chudý František

1.hod

spojeno (Je PedD)

Ze

2.G (Tvd)

(e)

 
 

1.hod

supl. (Dy PedD)

Ze

2.G (Tvh)

(e)

 

Jeníček Tomáš

1.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Koubková Blanka

5.hod

přesun <<

Zsv

7.G

(e)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Zsv

7.G

 

na 5.hod

Pokorný Petr

3.hod

spojeno (Mk n)

Aj1

6.G (Aj1)

(y)

 
 

6.hod

odpadá

Nj1

3.G (NJ1)

 

kurz

Raichlová Lenka

9.hod

přesun >>

Aj2

1.A (Aj2)

 

na 13.3. 6.hod

Slezáková Renata

2.hod

přesun <<

Čj

8.G

(e)

z 12.3. 9.hod

Šanovec Vladimír

4.hod

supl. (Je PedD)

Fy

1.G

(p)

 
 

8.hod

odpadá

Fy

3.G

 

kurz

Tučníková Jana

4.hod

supl. (Dy PedD)

Ma

4.G

(c)

 
 

4.hod

odpadá

Aj1

3.G (AJ1)

 

kurz

Vernerová Jana

5.hod

odpadá

Čj

3.G

 

kurz

Vyšehradová Hana

1.hod

supl. (Bd PedD)

1.G

(p)

 
 

6.hod

supl. (Gr PedD)

2.G

(b)

 
 

6.hod

odpadá

Rj1

3.G (RJ1)

 

kurz

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

6.hod

Aj1

Aj1

 

odpadá

 

(Mk)

 

8.hod

Tvd

Tvd

 

odpadá

 

(Gr)

 

8.hod

Tvh

Tvh

 

odpadá

 

(Dy)

 

9.hod

Aj2

Aj2

 

přesun >>

 

na 13.3. (Pá) 6.hod

1.G

1.hod

 

(p)

supluje

Vyšehradová Hana

(Bd)

 

4.hod

Fy

 

(p)

supluje

Šanovec Vladimír

(Je)

2.G

1.hod

Ze

Tvd

(e)

spojí

Chudý František

(Je)

 

1.hod

Ze

Tvh

(e)

supluje

Chudý František

(Dy)

 

5.hod

Aj2

 

(s)

supluje

Hubáčková Lenka

(Bd)

 

6.hod

 

(b)

supluje

Vyšehradová Hana

(Gr)

3.A

1.hod

VA2

VA2

 

odpadá

 

(Mk)

 

2.hod

VA2

VA2

 

odpadá

 

(Mk)

 

5.hod

Čj

 

(b)

přesun <<

Dolek Miroslav

z 8.hod

 

5.hod

Bi

   

odpadá

 

(Gr)

 

6.hod

Fy

 

(c)

přesun <<

Hylský Josef

z 9.hod

 

6.hod

Ma

   

odpadá

 

(Bd)

 

8.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

9.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 6.hod

4.A

6.hod

Fy

 

(y)

přesun <<

Fléglová Pavlína

z 12.3. (Čt) 9.hod

 

6.hod

Tvh

Tvh

 

odpadá

 

(Dy)

 

6.hod

Tvd

Tvd

 

odpadá

 

(Je)

4.G

4.hod

Ma

 

(c)

supluje

Tučníková Jana

(Dy)

5.G

3.hod

Ma

 

(c)

supluje

Cejnar Petr

(Gr)

 

9.hod

Tvd

Tvd

 

odpadá

 

(Gr)

 

9.hod

Tvh

Tvh

 

odpadá

 

(Dy)

6.G

2.hod

 

(d)

přesun <<

Bláhová Dagmar

z 8.hod

 

2.hod

Ma

   

odpadá

 

(Bd)

 

3.hod

Aj1

Aj1

(y)

spojí

Pokorný Petr

(Mk)

 

8.hod

   

přesun >>

 

na 2.hod

7.G

1.hod

VA2

VA2

 

odpadá

 

(Mk)

 

2.hod

VA2

VA2

 

odpadá

 

(Mk)

 

5.hod

Zsv

 

(e)

přesun <<

Koubková Blanka

z 8.hod

 

5.hod

Tvh

Tvh

 

odpadá

 

(Je)

 

5.hod

Tvd

Tvd

 

odpadá

 

(Dy)

 

8.hod

Zsv

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

9.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 9.3. (Po) 4.hod

8.G

2.hod

Čj

 

(e)

přesun <<

Slezáková Renata

z 12.3. (Čt) 9.hod

 

2.hod

Tvd

Tvd

 

odpadá

 

(Gr)

 

2.hod

Tvh

Tvh

 

odpadá

 

(Je)

Suplování dozoru:
1. patro - Do (do 3. vyuč. hod.) a Sl (od 3. vyuč. hod.)
2. patro - Tu (do 3. vyuč. hod.) a Po (od 3. vyuč. hod.)

 

Zpracováno v systému Bakaláři