• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Na další dva roky je naše škola zapojená do dvou mezinárodních projektů Erasmus plus, které mají ekologickou tématiku. Naše partnerské školy jsou v Chorvatsku, Itálii, Polsku, Rumunsku, Španělsku a Turecku (konkrétně v Pule, Chieti, Nowe Soli, Galati, Satu Mare, Castellónu, Usaku a Istanbulu). Některé z těchto škol jsou velmi podobné té naší, některé jsou naopak mnohokrát větší a mají také i mladší žáky. Se všemi ale budeme komunikovat anglicky.

Největší otázkou pro nás všechny je teď způsob, jak budeme v rámci projektů pracovat v současné nejisté a bezprecedentní době. Když ale pominou karanténní opatření, budeme si nejen dopisovat, volat si na Zoomu, vyměňovat prezentace, tvořit dotazníky a ekologické deníky, tvořivě zpracovávat odpad, ale taky se s vybranými žáky vzájemně navštívíme a poznáme jich školy a země.

To je ale, jak teď všichni ví, odvislé od situace s koronavirem.

První projekt je zaměřen víc obecně – máme nejprve diskutovat, zkoumat a pak i prakticky chránit vodu, vzduch a půdu v našich zemích.

Druhý projekt má za cíl se hlouběji seznámit s problémem nakládání s odpady. Zjistíme, jak se přistupuje k tématu odpadu v jiných zemích, navštívíme skládky a místa různě ohrožená odpadem a pak budeme své rodiny a spoluobčany seznamovat s tím, jak a proč máme nakládat s odpadem. Úplně nakonec pak pod vedením světoznámé umělkyně vytvoříme z odpadu umělecká díla!

O jednotlivých činnostech se budete dozvídat nejen od učitelů angličtiny, ale i od učitelů předmětů, které mají s našimi tématy co do činění (biologie, chemie, fyzika, občanská nauka atd.)

Na nástěnce máte krátké představení našich partnerů:

OUR INTERNATIONAL SCHOOL PROJECTS AND OUR PARTNERS

ERASMUS PLUS –
PROTECTING THE ENVIRONMENT – saving water, air and soil,
recycling and handling waste

ITALY

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI DI SAVOIA" – CHIETI
1.550 students aged 14-19, 193 teachers
The students can study for example:
Transportation / Logistics and Aviation
Biotechnology, Telecommunications, Robotics, ARDUINO microcontrollers

CROATIA

GIMNAZIJA PULA
640 students aged 14-18, 70 teachers
Very similar to our study programmes but students may also choose to study
Italian, French, Latin, Media literacy, or Astronomy

ROMANIA

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO „TRAIAN VUIA” GALAȚI
533 students aged 14-19, 51 teachers
Apart from their general subjects, the students focus on car mechanics.

 

TURKEY

UŞAKLISESI
750 pupils aged between 14 and 18, 95 teachers
Quite similar to our school curriculum
City famous for its handmade rug and carpet production

 

TURKEY

ALI NIHAD TARLAN ILKOKULU, ISTANBUL
Unlike us, there are a primary school , teaching children aged 5 to 10
It´s a huge school with 1250 students from various parts of Turkey or the Middle East
They´ve got even a backyard with trees and an agricultural field!
A lot of artistically gifted children, keen on music but sports too

 

SPAIN

COLEGIO LA MAGDALENA, CASTELLÓN
unlike us, they´re a private school,
250 students aged 14 to 18, 27 teachers
A popular seaside destination famous not only for its seafood and scuba diving

 

POLAND

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, NOWA SÓL
Another primary school with 582 learners aged 7 – 14, 56 teachers
The school´s popular sport is judo!

 

ROMANIA

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA, SATU MARE
a school very similar to ours – grammar school if you like
apart from the subjects you´re used to, they may choose French or Religion too.
691 students aged 14-19, 57 teachers