• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Ve čtvrtek navštívila 4.G vzdělávací centrum Sféra v pardubických Automatických mlýnech.

V rámci programu se studenti seznámili s přínosy i nebezpečími, které nám přináší kyberprostor a umělá inteligence.

Vzdělávací programy byly studentům hrazeny z prostředků OP JAK.

JT

 

 sfera