• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Minulý týden jsem se zúčastnil 60. ročníku národního kola chemické olympiády v kategorii B. Národní kolo kategorie B většinou nebývá, ale letos byl jubilejní ročník, takže se uskutečnilo. Soutěž proběhla v Brně na Fakultě chemické VUT a na Střední průmyslové škole chemické. Jako účastník kategorie B jsem přijel do Brna v pondělí 29.1. a byl jsem ubytován v hotelu Vista.

Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí večer ve Hvězdárně a Planetáriu Brno. Po slavnostním zahájení na nás čekal slavnostní raut a představení „Příběh nekonečných poutníků: Voyager“. V úterý ráno proběhla teoretická část soutěže, na kterou jsme měli velkorysé 3 hodiny. Po vyčerpávajícím testu jsme se naobědvali v menze FCH a poté odjeli na zajímavou exkurzi do společnosti Synthon. Po exkurzi jsme odjeli zpět na hotel, kde na nás čekala teplá večeře. Večer se měl konat hospodský kvíz, ale ještě před ním jsme měli krátkou přednášku o kvantových tečkách a luminiscenci, která byla velmi zábavná a poučná.

Ve středu ráno se konala praktická část olympiády, která pro kategorii B proběhla na SPŠCh. Letošní náplní praxe byla chelatometrická a alkalimetrická titrace poměďovací lázně doplněná filtrací vzorku z důvodu odstranění pevných nečistot. Po dokončení praktické části jsme se opět přesunuli na FCH, kde jsme poobědvali v místní menze a následně jsme měli možnost si krátce s průvodcem prohlédnout specializované laboratoře, ve kterých probíhá výuka. Po obohacující prohlídce odborného zázemí fakulty jsme absolvovali diskuzi s autory soutěže, kde nám bylo prozrazeno řešení obou částí. Poté jsme se přesunuli do Tělocvičny Purkyňova, kde nám změřili síly v nejrůznějších fyzických testech.

Ve čtvrtek ráno jsme si sbalili kufry a odjeli na rektorát VUT, kde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Z celkem 30 soutěžících v mé kategorii jsem se umístil na krásném 4. místě, což beru jako obrovský úspěch.

                                                                                                                                                               Adam Skala, 7.G

Adamovi moc gratulujeme, je to opravdu obrovský úspěch! A přejeme hodně dalších úspěchů v chemických soutěžích.

 

Adam Skala