gympldka.cz

 

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2018/19

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Jméno a příjmení, titul

Aprobace

Funkce

Lenka Hubáčková, Mgr.

Petr Cejnar, Mgr.

Petr Valtera, Ing.

Alena Grimová, PaedDr.

Aj-Rj-D

Ma-Ch

IVT

Bi-Tv

ředitelka školy

zástupce ředitele pro vyšší gymnázium

zástupce ředitele pro nižší gymnázium

výchovná poradkyně

Dagmar Bláhová

Jana Búdová, Bc.

Miroslav Dolek, Mgr.

Jana Doležalová, Mgr.

Jan Dyntar, Mgr.

Vendulka Fadrhoncová, Mgr.

Pavlína Fléglová, Mgr.

Josef Hylský, Mgr.

František Chudý, Mgr.

Tomáš Jeníček, Mgr.

Jan Knoulich, Mgr.

Blanka Koubková, Mgr.

Jan Marek, Mgr.

Petr Pokorný, Mgr.

Lenka Raichlová, Ing.

Renata Slezáková, Mgr.

Jana Švecová, Mgr.

Drahomíra Tomaščinová, Mgr.

Jana Tučníková, Mgr.

Jana Vernerová, Mgr.

Hana Vyšehradová, Mgr.

Nj-Rj-D

Ma-Dě

Čj-On

Nj-Rj-Hv

Tv-Ch

Bi-Ch

Ma-Fy

Ma-Fy

Ma-Ze

Tv-IVT

Bi-Ze

On-D-Rj

Aj-Vv

Aj-Nj-Dě

Aj

ČJ-On

Čj-Vv

Nj-Čj

Aj-Ma

Čj-Hv

Nj-Rj-D

interní učitelka

interní učitelka

třídní učitel 1.A

interní učitel

interní učitel

třídní učitelka 7.G

třídní učitelka 6.G

třídní učitel 4.G

třídní učitel3.A

interní učitel

třídní učitel 4.A

interní učitelka

interní učitel

interní učitel

třídní učitelka 2.A

třídní učitelka 1.G

interní učitelka

interní učitelka

třídní učitelka 3.G

třídní učitel 8.G

třídní učitelka 2.G

 

Nepedagogičtí pracovníci

Jméno a příjmení

Funkce

Eva Čečetková

Ivana Vondřejcová

mzdová účetní

účetní

Jiří Hrubý

Eva Hladíková

Šárka Hladíková

Dana Ficencová

školník

uklízečka

uklízečka

uklízečka

 

Školní jídelna

Jméno a příjmení

Funkce

Eva Stonjeková

vedoucí šk. jídelny
a pokladní

Radka Vrbová

Hana Kujalová

Jana Ruprechtová

Ilona Burešová

Pavlína Moravcová

Renata Jelenová

sam odb. kuchařka

sam. odb. kuchařka

sam. odb. kuchařka

kuchařka

kuchařka

kuchařka