gympldka.cz

V úterý 28. 1. 2020 se studenti obou tříd předmaturitního ročníku zúčastnili dvouhodinové besedy na téma „Klimatická změna – hrozba i příležitost.“ Pomoci jim zorientovat se v této dnes vysoce aktuální problematice přijela mediálně známá a zároveň odborně fundovaná osobnost – Mgr. Michal Žák, Ph.D., meteorolog, který přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a v ČT moderuje pořad Předpověď počasí.

Současný stav poznatků o klimatických problémech z globálního i regionálního pohledu přiblížil studentům nejen slovně, ale i multimediální prezentací, doplněnou spoustou aktuálních dat, grafů, schémat a krátkých videí.

Během konverzace naši studenti prokázali, že se v problému dobře orientují, což předpokládá znalosti ze zeměpisu, fyziky, chemie i z biologie. Z jejich dotazů bylo i cítit, že jsou ochotni aktivně přispět k řešení této hrozby.