gympldka.cz

 

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky SRPG, které se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019. Začátek je stanoven na 16.00 hodin a na programu jsou informace o prospěchu a chování žáků (malé vysvědčení).

Výbor SRPG se sejde v 15.15 hodin v učebně v (přízemí, spojovací chodba k jídelně).

 

Zároveň Vás informujeme, že příspěvky SRPG ve výši 300,- Kč na žáka můžete odevzdávat třídním učitelům v období 1. – 15. 11. 2019. Pokud ve škole studuje několik dětí z jedné rodiny, platí nejstarší žák. Děkujeme za spolupráci.

 

               Mgr. Jana Doležalová, v. r.                                                                  Mgr. Lenka Hubáčková, v. r.

                     předsedkyně SRPG                                                                                    ředitelka školy