gympldka.cz

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na úvodní schůzku rodičů žáků prvních ročníků, která se uskuteční v úterý 24. 9. 2019.
 
Program:
1. Základní informace ze školy
2. Představení učitelů
3. Volba třídního důvěrníka SRPG
4. Různé

Schůzka pro rodiče 1.G - od 15.30 hod. v učebně "p" (přízemí, první dveře vpravo)
Schůzka pro rodiče 1.A - od 16.00 hod. v učebně "b" (1. patro, naproti schodům)

Těšíme se na setkání s Vámi.
                                                                                      

Mgr. Tomáš Jeníček a  Mgr. Jan Knoulich
třídní učitelé