gympldka.cz

 

Ve školním roce 2019/20 bude pokračovat pod vedením Mgr. Láskové kurz francouzského jazyka pro pokročilé.

Začátek kurzu: ve středu 25. 9. od 13.45 hodin v učebně „p“
Kurzovné za 1. pololetí: 1 120 Kč (16 týdnů = 32 hodin = 32 x 35 Kč/hod.)
Úhradu proveďte v kanceláři školy do 20. září 2019. Úhrada kurzovného je považována za Vaši přihlášku do kurzu.

Pro malý zájem účastníků nebude pokračovat loňský začátečnický kurz.