gympldka.cz

 

Po roce nás opět navštívila Sara Kaweesa z Ugandy, ředitelka ekologické organizace A Rocha Uganda. Znovu nám vyprávěla o situaci v Ugandě a dalších zemích východní Afriky, o práci A Rocha Uganda (péče o přírodu a lidi v ní, hlavně o děti, poskytování pitné vody, hygienických pomůcek, ekologického vyučování, praktiky udržitelného zemědělství). Nejzajímavější bylo slyšet, jak naši studenti před rokem zareagovali na Sářinu přednášku - tolik z nich do Ugandy napsalo dopisy o tom, jak nově přemýšlejí o své spotřebě potravin a oblečení, jak chtějí praktikovat zero waste, víc třídit odpad, šetřit vodou, podporovat charitativní projekty atd. 

Nadto Sára přinesla dopisy od ugandských dětí, které si za peníze vybrané našimi dětmi koupili dvě kozy a několik slepic! 

Komenský by měl radost - podle něho přeci mělo být "informatio" spojené s "formatio" - nemáme informace jen samoúčelně hromadit, ale uvádět je praxi a v život.

Petr Pokorný