gympldka.cz

 

Dne 16. 5. 2019 jsme se s naší školou vydali na výlet do Drážďan. Cesta autobusem byla dlouhá, ale i přesto jsme si zde užili spoustu legrace. Naší první zastávkou byl vyhlášený zámek Moritzburg, kde nás čekala prohlídka v německém jazyce. Od německého průvodce jsme se dozvěděli spoustu informací o historii zámku. Po asi půlhodinové přestávce, kterou jsme měli na individuální prohlídku zámku i jeho zahrad, jsme šli zpět k autobusu, který nás odvezl na cílové místo do Drážďan. Hned po vystoupení jsme se vydali k nejvýznamnějším památkám. Prošli jsme se po terasách u řeky Labe a odtamtud jsme šli k jedné ze známých staveb města, a to ke kostelu Frauenkirche. Jak je všem jistě známo, Drážďany tvrdě odnesly bombardování za 2. světové války. To bylo vidět i zde, kostel byl téměř celý znovu postaven. Na náměstí před kostelem stojí socha Johanna Wolfganga Goetha.   Musím přiznat, že mě zaskočilo, kolik žebráků ve městě žije. Tato míra bezdomovectví je snad vyšší než v Praze. Po krátké pauze jsme se vydali ke galerii Zwinger. Na rozdíl od minulého zájezdu jsme jen prošli okolí, nikoliv vnitřek. Za to jsme byli rádi. I když mě umění jako takové zajímá, musím přiznat, že galerie je mnohem nudnější než zámek, kde se natáčela Popelka. Zwinger byla naše poslední kulturní zastávka. Od něj jsme pokračovali do ulice Prager Straße, kde se nachází Primark, proslulý svým levným oblečením.  Po uspokojení naší touhy nakupovat jsme se sešli na domluveném místě. Ti, kdo přišli pozdě, měli napsat článek o našem výletu - já (Erik) a Táňa. Avšak pozdní příchod byl spíše má vina.

Došli jsme k autobusu, nastoupili, nastartovali a dali jsme Drážďanům sbohem na možná další rok. Výlet to byl pěkný, jen počasí mohlo být lepší.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili a zorganizovali naši výpravu.

Erik Petr a Táňa Machová