gympldka.cz

V dubnu proběhla krajská kola Biologické olympiády kategorie A a B.

V kategorii B obsadil 4. místo Michal Grus (6. G), který se stal úspěšným řešitelem krajského kola a v kategorii A obsadil Matěj Pavel (7. G) 7. místo.  Oběma gratulujeme k dosaženým výsledkům a dalším účastníkům Šimonu Šinkorovi (6. G) – 14. místo a Magdaléně Cvejnové (6. G) – 20. místo děkujeme za účast. Obě kategorie byly silně obsazeny čtyřiceti soutěžícími.