gympldka.cz

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se v Praze konalo finále soutěže ZLATÝ ÁMOS, kterého se účastnil i jeden zástupce našeho gymnázia. Učitel fyziky a matematiky Mgr. Josef HYLSKÝ se stal vítězem kategorie ÁMOS FYZIKÁŘ 2019.

Za toto vítězství získal pro naše gymnázium od ČEZu šek na 200.000 Kč. Získané finanční prostředky mohou být využity na modernizaci učebny fyziky a nákup nových učebních pomůcek pro tento vyučovací předmět.

Mgr. Josefu HYLSKÉMU k jeho úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.