gympldka.cz

 

Vážení zájemci o studium, vážení zákonní zástupci,

děkuji Vám, že jste si pro vykonání přijímacích zkoušek a následně také pro budoucí studium vybrali dobrušské gymnázium. Níže si Vás dovoluji upozornit na některé termíny a lhůty s přijímacím řízením související a těším se na setkání s Vámi.

S pozdravem

Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka školy

Plánovaný harmonogram přijímacího řízení 2019

do 1. 3. 2019 – příjem přihlášek a jejich zpracování, odeslání dat do Cermatu
18. 3. 2019 – odeslání pozvánek ke zkoušce poštou
12. 4. 2019 - 1. termín jednotných testů pro 4leté obory
15. 4. 2019 -
2. termín jednotných testů pro 4leté obory
16. 4. 2019 -
1. termín jednotných testů pro 8letá gymnázia.
17. 4. 2019 - 2. termín jednotných testů pro 8letá gymnázia.

28. 4. 2019 - zpřístupnění výsledků z 1. a 2. řádného termínu zkoušek Cermatem pro školy
29. 4. 2019- vyvěšení předběžných výsledků přijímacího řízení na naší škole
30. 4. 2019 – 8.00 – 10.00 hod. - možnost zákonných zástupců uvedených na přihlášce nahlédnout do spisu o přijímacím řízení
30. 4. 2019 – 12.00 hod. - vyvěšení oficiálních výsledků přijímacího řízení
30. 4. 2019 – 12.00 – 16.00 hod. – vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v ředitelně školy
Termín vyvěšení oficiálních výsledků je zároveň termínem doručení rozhodnutí o přijetí.Zákonní zástupci přijatých žáků, kteří u nás chtějí studovat, mají možnost odevzdat zápisový lístek ve škole od 30. 4. 2019, 12.00 hod., po následujících 10 pracovních dnů, tj. nejpozději do 16. 5. 2019 včetně, a to v čase 7.00 – 14.30 hod. Zároveň bychom byli rádi, kdyby přijatí žáci, kteří si ke studiu vybrali jinou školu, nám toto oznámili e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby mohlo být posunováno pořadí a přijímáni další zájemci o studium.
Zákonní zástupci nepřijatých žáků, jejichž zájem o studium u nás trvá, mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to nejpozději do tří dnů po fyzickém obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
2. 5. 2019 – odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí poštou (rozhodnutí o přijetí se nezasílají)

13. 5. 2019 - den konání 1. náhradního termínu jednotných testů (pro všechny obory studia).
14. 5. 2019 - den konání 2. náhradního termínu jednotných testů (pro všechny obory studia).
20. 5. 2019 - termín zpřístupnění výsledků z 1. a 2. náhradního termínu zkoušek Cermatem pro školy.
21. 5. 2019 – uveřejnění aktualizovaných výsledků přijímacích zkoušek ve škole za předpokladu, že se někdo nedostaví k řádnému termínu a využije termín náhradní. Současně platí i lhůty uvedené u řádného termínu výše.