gympldka.cz

 

Naše škola se po roční pauze zúčastnila projektu Edison pořádaného mezinárodní organizací AIESEC. Jedná se o projekt, který spojuje mladé lidi odlišných národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

Tento rok jsme očekávali zástupce čtyř zemí: Nizozemí, Ukrajina, Řecko a Indonésie. Jak jsme se ale posléze dozvěděli, Indonésan bohužel nedostal vízum a tak jsme hostili pouhé tři stážisty, Daphne Van Tongeren, Veroniku Herasko a Vassilise Kostarakise, kterých se ujaly studentky čtvrtých ročníků (Beáta Pultarová, Johana Ulrychová a Olivie Tomanová).

Stážisté nám ve vyučovacích hodinách pomocí prezentací blíže představili jejich kultury. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o tradičních jídlech, festivalech či tipech na místa, která jsou turistům neznámá.

V hodinách byl i prostor na naše otázky. Ve čtvrtek se konala tzv. Global village, kde studenti měli možnost si poslechnout národní hudbu či ochutnat speciality typické pro jednotlivé země a blíže si popovídat s našimi zahraničními hosty.

Po skončení výuky následoval oběd ve školní jídelně a poté volný program, který zahrnoval především společné výlety po okolních městech, například Opočno, Náchod aj. Nejvíce nás všechny však zaujala prohlídka centra města Hradce Králové společně s Bílou věží, ze které se nám odkryl výhled na celé město.

Pro každou z nás to byla zajímavá zkušenost, díky které jsme měly možnost se nejen zdokonalit v cizím jazyce, ale také seznámit se s novými, mladými a přátelskými lidmi. Všichni tři zmínění cizinci si brzy získali naše sympatie. Za pobyt v našich domovech byli velice vděční a rádi zase na oplátku blíže poznali kulturu a zvyky České republiky. Nyní je čeká dalších pár týdnů strávených v Praze, kdy budou opět předávat své znalosti na jiných, tentokrát už především základních školách a těsně před Vánocemi se vrací zpět ke svým rodinám. Díky projektu Edison jsme získaly přátele, se kterými i nadále udržujeme kontakt a možná někdy v budoucnu rády přijmeme jejich pozvání, abychom pro změnu my navštívily je.

Beáta Pultarová, Olivie Tomanová, Johana Ulrychová