gympldka.cz

Výročí sametové revoluce jsme si připomenuli 16. 11. při besedě s naším bývalým absolventem MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D. Tento politik odpovídal na dotazy žáků 3. ročníku, které se týkaly aktuální politické situace i hypotetických variant jejího dalšího vývoje. Mluvilo se o Evropské unii a jejích orgánech i fungování českého parlamentu a volebního systému. Bez povšimnutí nezůstala ani debata o nutnosti používat více zdrojů informací, abychom získali co možná nejdůvěryhodnější obraz skutečnosti. Dr. Bělobrádek upozornil také na úskalí, které je skryto v přijímání zkratkovitých informací, kdy na internetu čteme často pouze názvy článků a nikoliv jejich obsah. Ten totiž mnohdy s provokativním titulkem zcela nekoresponduje a následně dochází k nedorozumění a šíření různých polopravd.

Čas určený pro toto setkání uplynul rychle i díky aktivnímu zapojení žáků do diskuse. Bylo vidět, že mnozí o věcech veřejných přemýšlí a mají také svému věku přiměřený přehled. A to je dobrá zpráva pro budoucnost.

Mgr. Lenka Hubáčková