gympldka.cz

Vážená paní ředitelko,

za naši opočenskou organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. bych rád vyzdvihl pomoc Vaší studentky Pavlíny Holečkové, která nám ochotně pomohla uspořádat  dne 1. 9. 2018 v Opočně již třetí ročník kulturního představení s názvem „Vždy s úsměvem“.  Akce byla určená především seniorům, kterým  zahráli studenti pohádku O Perníkové chaloupce,  podíleli se na přípravě celého programu, věnovali mu mnoho svého volného času. Prostě byli jedineční. Samotní senioři byli překvapeni, jak se jim vše zdařilo a že se do této akce ve svém volném čase zapojili. 

To ostatně ocenil i zaplněný sál Kodymova národního domu v Opočně při závěrečném aplausu!

Proto bych ji chtěl moc pochválit a vyjádřit poděkování !

 

                                                                                                                                Jiří  Z á c n ý, v.r.

                                                                                                                                            předseda MO STP Opočno

                                                                                                                                                                                                                            

V Opočně dne 6.11.2018