gympldka.cz

 

26. října se obě třídy prvního ročníku zúčastnily exkurze do archeoparku. Ráno jsme se sešli před školou a plni očekávání jsme po kratším zdržení způsobeném nedochvilností některých našich spolužaček vyrazili směr Všestary. Překvapivě jsme v Hradci Králové chytili zelenou vlnu, a tak se stalo, že ačkoli jsme vyjeli později, než bylo v plánu, dorazili jsme dříve, než bylo třeba. V oné volné hodince před smluveným začátkem exkurze ohlásil náš učitelský dozor rozchod. Tento čas jsme se téměř všichni rozhodli využít ve jménu honby za teplem a snídaní.

Pak už začala samotná exkurze. V budově skanzenu jsme se rozdělili podle tříd a program zahájila každá skupina v jiné sekci. Vnitřní okruh byl rozdělen na dvě části. Tou první byla pro nás přichystaná projekce videoukázek (výroba nástrojů i keramiky, lovci a sběrači, pravěké zemědělství). Poté následovala prohlídka vnitřních prostor. Na chvíli jsme se ocitli v centru archeologického průzkumu, v pravěké jeskyni jsme zhlédli jeskynní malby, prohlédli jsme si různé způsoby pohřbívání a obdivovali jsme mnoho replik tehdejších zbraní, šperků a předmětů denní potřeby a také velký model pravěké osady.

Venku jsme pak prošli všemi typy pravěkých obydlí a na příkladu rituálního pohřbu naší paní třídní jsme si objasnili, proč jsou mohylové hroby různě velké. Také jsme měli možnost házet oštěpem na cíl, abychom se alespoň trochu vžili do pravěkého lovce mamutů, zkusili jsme sekat kamennou sekerou a na zrnotěrce jsme se ze zrní pokoušeli připravit mouku. Celou exkurzí obě skupiny svým poutavým vyprávěním provázeli milí průvodci, kteří ochotně zodpovídali všechny naše dotazy.

Cesta zpátky proběhla bez problémů a už se těšíme na další exkurzi.

                                                                                                                                     Kristýna Vaněčková 5.G