gympldka.cz

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Školní jídelna

Tel.: 494 623 583, IČO: 608 847 62

 

 

Změna placení stravného

 

Z důvodu změny čísla bankovního účtu školní jídelny od srpna 2018 je nutné si ze strany strávníků, kteří hradí obědy bezhotovostně, zadat inkasní příkaz u svého peněžního ústavu pro školní jídelnu, číslo účtu 78 – 889 289 0227/0100, původní variabilní symbol zůstává v platnosti. Proveďte včas tuto změnu u své banky a odevzdejte přiloženou návratku třídnímu učiteli nejpozději do 30. 6. 2018. Děkujeme.

 

 

Návratka:

 

 

Jméno strávníka:    …………………………………………………………………………………………

 

Škola/zaměstnání:…………………………………………………………………………………………

 

Třída:                         ………………………………………………………………………………………

 

 

Beru na vědomí změnu čísla účtu školní jídelny pro bezhotovostní platby stravného  od 1. 8. 2018.

 

 

Podpis (zákonný zástupce) ………………………………………………………….

 

 

V Dobrušce dne …………………………….