gympldka.cz

V minulém školním kole jsme v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ Let´s save the environment before it´s too late jsme na školním pozemku zřídili kompostér (viz předchozí zprávy). Žáci různých tříd se na nich naučili celou řadu věcí. Pak dvě třídy s p. uč. Čudovou vysadily dýně - a teď po prázdninách už sklízíme. Siláci z 2.G odnesli první část sklizně do kuchyně. Těšíme se na dýňovou polévku.