gympldka.cz

I v letošním roce se naši studenti zúčastnili akcí pořádaných Evropskou unií na podporu výuky jazyků, a to diskuzí k Mezinárodnímu dni jazyků a překladatelské soutěže Juvenes translatores. Studenti různých tříd překládali poměrně složitý text do angličtiny, jejich velmi osobité překlady jsou k nahlédnutí v kabinetě angličtiny. Všem účastníkům blahopřejeme.

Petr Pokorný