gympldka.cz

Poslední hodina občanské výchovy ve 4. G byla pro nás překvapením. Pan učitel nám předem nic neřekl a na hodinu pozval paní Simonu Dolkovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Dobrušce.

Paní Dolková nám poutavě představila ochrannou síť kolem rodiny a dětí, kterou mimo jiné zajišťuje OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dítěte). Dozvěděli jsme se, co pracovníci tohoto orgánu dělají, jak se některé případy při ohrožení dítěte řeší, jak můžeme pomoci našim kamarádům, kteří mají nějaké problémy. Zaujalo nás mezinárodní gesto, kterým si můžeme beze slov říci o pomoc při ohrožení (např. domácím násilím). 

Zjistili jsme, že práce OSPODu  je náročná, některé případy jsou smutné, ale když se podaří dětem a jejich rodině pomoci, jsou pracovníci velice šťastni.

Obdrželi jsme letáčky o činnosti OSPODu s důležitými kontakty a další materiály s radami, co dělat, když máme strach, je nám smutno atd. Pokud by vás to zajímalo, můžete se podívat na tuto internetovou stránku: http://centrumlocika.cz/

Přednáška byla poučná, líbila se nám a hodně jsme se dozvěděli.  Práce OSPODu nám přijde jako velmi důležitá.

Míša Stodůlková a Míša Slezáková