gympldka.cz

Výborného úspěchu dosáhl žák 4.G Michal FRIML, který se v krajském kole ChO (kategorie D) umístil z téměř třiceti soutěžících na krásném 10. místě.

Michalovi k jeho úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

p*c