gympldka.cz

Pozvánka

Vážení rodiče,

v pondělí 31. května 2021 se konají třídní schůzky SRPG. Začátek je stanoven na 16.00 hodin.

Program:              

1. Třídní schůzky – informace o prospěchu a Vaše postřehy z distanční výuky
 
2. Volby nových členů školské rady – volební řád najdete na našem webu v sekci Školská rada, níže je uveden seznam kandidujících zákonných zástupců nezletilých žáků. Volební lístek obdržíte v místě konání schůzky SRPG

 

 

                   Mgr. Jana Doležalová                                                                          Mgr. Lenka Hubáčková
                    předsedkyně SRPG                                                                                    ředitelka školy

 

 

Školská rada – volby 2021 - seznam kandidátů
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

 1. JUDr. Josef Duben, právník, bydliště: Přepychy
 2. MUDr. Petra Komárová, lékařka, bydliště: Domašín
 3. Ing. Pavla Matulová, voják z povolání, bydliště: Dobruška 
 4. Mgr. Martina Páleníčková, učitelka SŠ, bydliště: Dobruška
 5. Bc. Martina Rašková, finanční a mzdová účetní, bydliště: Doly 

Do voleb bylo navrženo pět kandidátů (řazeni v abecedním pořadí dle příjmení). Svůj hlas můžete využít takto:

 1. Zletilý žák (tj. plnoletý ke dni hlasování)
  Zletilí žáci naší školy mohou uplatnit svůj hlas v úterý dne 25. května 2021 od 7.30 hod do 7.50 hod. v učebně g.

 2. Zákonný zástupce nezletilého žáka
  Zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit v pondělí dne 31. května 2021 od 16.00 do 16.15 hod. ve své třídě před zahájením třídní schůzky.

  Za platný hlas budou považovány ty volební lístky, kde budou zakroužkována pořadová čísla maximálně dvou uchazečů. Výsledky voleb budou uveřejněny na vývěsce školy a na internetu v úterý dne 1. 6. 2021.