gympldka.cz

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

protože se uvolňují epidemiologická opatření, zvu Vás do školy k prezenční výuce podle následujícího schématu:


3. 5. 2021                    začátek prezenční výuky pro 1.G a 2.G třídu – výuka každý den v týdnu                          B, D, F (v ostatních týdnech povinná distanční výuka podle současného rozvrhu)
10. 5. 2021                  začátek prezenční výuky pro 3.G a 4.G třídu – výuka každý den v týdnu                          A, C, E (v ostatních týdnech povinná distanční výuka podle současného rozvrhu)

Tento systém bude fungovat do odvolání.

Pozn.:
Všichni musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole – respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (roušku).
Upozorňuji, že je umožněna výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách, počítejte proto s odpovídajícím úborem a sportovní obuví. 
Nezapomeňte si objednat obědy ve ŠJ, pokud je chcete odebírat.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Lenka Hubáčková