gympldka.cz

 

Vážení zájemci o studium, vážení zákonní zástupci,

děkuji Vám, že jste si pro vykonání přijímacích zkoušek a následně také pro budoucí studium vybrali dobrušské gymnázium. Níže si Vás dovoluji upozornit na aktualizované termíny a lhůty, které jsou součástí  nově vydaného opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2020/21 (vydalo MŠMT, 16. 3. 2021).

Přeji všem uchazečům, aby přijímací zkoušky zvládli co nejlépe.

Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka školy

Plánovaný harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

31. 1. 2021– uveřejnění kritérií přijímacího řízení pro naši školu - viz záložka Přijímací řízení v Menu našich webových stránek vlevo
do 1. 3. 2021 – příjem přihlášek a jejich zpracování, odeslání dat do Cermatu
9. 4. – odeslání pozvánek ke zkoušce poštou
3. 5. 2021 - 1. termín jednotných testů pro 4leté obory
4. 5. 2021 - 2. termín jednotných testů pro 4leté obory
5. 5. 2021 - 1. termín jednotných testů pro 8letá gymnázia.
6. 5. 2021 - 2. termín jednotných testů pro 8letá gymnázia.


19. 5. 2021 - zpřístupnění výsledků z 1. a 2. řádného termínu zkoušek Cermatem pro školy
20. 5. 2021- vyvěšení předběžných výsledků přijímacího řízení na naší škole
21. 5. 2021 – 8.00 – 10.00 hod. - možnost zákonných zástupců uvedených na přihlášce nahlédnout do spisu o přijímacím řízení
21. 5. 2021 – 12.00 hod. - vyvěšení oficiálních výsledků přijímacího řízení
21. 5. 2021 – 13.00 – 16.00 hod. – vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v ředitelně školy
Termín vyvěšení oficiálních výsledků je zároveň termínem doručení rozhodnutí o přijetí. Zákonní zástupci přijatých žáků, kteří u nás chtějí studovat, mají možnost odevzdat zápisový lístek ve škole od 21. 5. 2021, 13.00 hod., po následujících 10 pracovních dnů, tj. nejpozději do 4. 6. 2021 včetně, a to v čase 7.00 – 14.30 hod. Zároveň bychom byli rádi, kdyby přijatí žáci, kteří si ke studiu vybrali jinou školu, nám toto oznámili e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby mohlo být posunováno pořadí a přijímáni další zájemci o studium.
Zákonní zástupci nepřijatých žáků, jejichž zájem o studium u nás trvá, mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to nejpozději do tří dnů po fyzickém obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Formulář odvolání najdete v sekci Dokumenty ke stažení na našich webových stránkách – věnujte, prosím, pozornost, označení studijního oboru.)
24. 5. 2021 – odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí poštou (rozhodnutí o přijetí se nezasílají)

2. 6. 2021 - den konání 1. náhradního termínu jednotných testů (pro všechny obory studia).
3. 6. 2021 - den konání 2. náhradního termínu jednotných testů (pro všechny obory studia).
14. 6. 2021 - termín zpřístupnění výsledků z 1. a 2. náhradního termínu zkoušek Cermatem pro školy a vyvěšení předběžných celkových výsledků přijímacího řízení na naší škole
15. 6. 2021 – 8.00 – 10.00 hod. - možnost zákonných zástupců uchazečů, jež se účastnili náhradního termínu přijímacích zkoušek, nahlédnout do spisu o přijímacím řízení
15. 6. 2021 – 12.00 hod. - vyvěšení oficiálních výsledků přijímacího řízení
15. 6. 2021 – od 12.00 hod. - vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v ředitelně školy
Termín vyvěšení oficiálních výsledků je zároveň termínem doručení rozhodnutí o přijetí. Zákonní zástupci přijatých žáků, kteří u nás chtějí studovat, mají možnost odevzdat zápisový lístek ve škole od 15. 6. 2021, 12.00 hod., po následujících 10 pracovních dnů, tj. nejpozději do 29. 6. 2021 včetně, a to v čase 7.00 – 14.30 hod. Zároveň bychom byli rádi, kdyby přijatí žáci, kteří si ke studiu vybrali jinou školu, nám toto oznámili e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby mohlo být posunováno pořadí a přijímáni další zájemci o studium.
Zákonní zástupci nepřijatých žáků, jejichž zájem o studium u nás trvá, mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, a to nejpozději do tří dnů po fyzickém obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Formulář odvolání najdete v sekci Dokumenty ke stažení na našich webových stránkách – věnujte, prosím, pozornost, označení studijního oboru.)
16. 6. 2021 – odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí poštou (rozhodnutí o přijetí se nezasílají)