gympldka.cz

Na podzim loňského roku se naše škola zapojila do projektu Minisčítání Českého statistického úřadu. Do projektu se zapojily třídy nižšího gymnázia. V rámci dotazníku studenti odpovídali na otázky týkající se nejen jejich priorit a zájmů, ale také množství času stráveného na sociálních sítích a v online prostředí vůbec. Vedle získání užitečné zpětné vazby od našich studentů bylo rovněž cílem přiblížit jim způsob, jakým se statistické údaje sbírají a vyhodnocují.

Mnohé takto získané informace pro nás byly příjemným zjištěním. Ukázalo se na příklad, že studenti se zajímají o přírodu, rádi čtou, ovládají první pomoc a podílí se na chodu domácnosti. Nejdůležitější je pak pro většinu z nich rodina. V jejím kruhu cítí oporu a hledají pomoc či radu.

Některé získané poznatky však nebyly tak povzbudivé. Ukázalo se totiž, že mnoho dětí tráví významnou část dne na sociálních sítích a v online prostředí obecně. Také se ukázalo, že mnoho dětí chodí spát v pozdních nočních hodinách. Znepokojivým faktem bylo také zjištění, že pro desetinu z nich je vzorem influencer, kterého sledují na sociálních sítích.

Jsme nesmírně rádi, že se děti do tohoto anonymního šetření zapojily. Získané informace jsou pro nás pedagogy důležitými podněty pro další výchovnou práci s nimi.

Podrobné výsledky naleznete na https://www.miniscitani.cz/vysledky-2020/vysledky

J. Tučníková a R. Čudová