gympldka.cz

 

Vážení zákonní zástupci,

podle sdělení Cermatu obdržíme výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu do 15.00 hod. dne 26. 6. 2020.

Jakmile budeme mít přepočítáno bodové skóre podle našich kritérií, okamžitě vyvěsíme výsledné pořadí na školu i na naše webové stránky. Předpokládáme, že se tak stane v pozdních odpoledních hodinách téhož dne.

26. 6. 2020vyvěšení předběžných výsledků přijímacího řízení na naší škole – 8leté gymnázium

29. 6. 2020 – 8.00 – 9.00 hod.– možnost zákonných zástupců uvedených na přihlášce nahlédnout do spisu o přijímacím řízení – 8leté gymnázium

29. 6. 2020 – 9.00 hod. – vyvěšení oficiálních výsledků přijímacího řízení – 8leté gymnázium

29. 6. 2020 – 9.00 – 14.00 hod. – vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v ředitelně školy; možnost okamžitě odevzdat zápisový lístek u přijatých – 8leté gymnázium

Termín vyvěšení oficiálních výsledků je zároveň termínem doručení rozhodnutí o přijetí.Zákonní zástupci nově přijatých žáků, kteří u nás chtějí studovat, mají možnost odevzdat zápisový lístek ve škole od tohoto data po následujících 5 pracovních dnů, tj. nejpozději do 7. 7. 2020 včetně, a to v čase 7.00 – 14.00 hod. Zároveň bychom byli rádi, kdyby přijatí žáci, kteří si ke studiu vybrali jinou školu, nám toto oznámili e‑mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby mohlo být posunováno pořadí a přijímáni další zájemci o studium.

Stále platí, že bude přijato prvních 30 žáků, a postupně začneme řešit zaslané žádosti o nové rozhodnutí. Do této doby podané žádosti o nové rozhodnutí zůstávají v platnosti. Všem neúspěšným žadatelům o nové rozhodnutí bude telefonováno a následně obdrží ještě listinné vyrozumění. 

Kdo nebyl přijat v řádném ani náhradním termínu, má už rozhodnutí o nepřijetí fyzicky v ruce. Jestliže doposud nepodal žádost o nové rozhodnutí, nemůže tuto žádost již podat.

Děkuji za spolupráci.

Lenka Hubáčková